Sunday, June 26, 2011

Tugas & Sikap Rakyat terhadap pemerintah muslim menurut manhaj Salafi

Ada dua tanggungjawab terhadap pemimpin yang perlu ditunaikan oleh rakyat.

Pertama : Taat. 

Perintah mentaati pemerintah amat jelas dalam Al Quran dan Hadis-Hadis yang sahih.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.  (An Nisaa : 59)

Sabda Nabi s.a.w :

Maksudnya : "Wajib atas kamu dengar dan taat dalam keadaan susah dan senang, rela dan terpaksa dan dalam keadaan yang merugikan kamu" (Muslim)

Kata Imam al Nawawi:

Maksudnya: Berkata para Ulama: Maknanya adalah WAJIB mentaati pemerintah dalam perkara yang sukar dan dibenci jiwa dan selainnya selama mana ianya bukan maksiat jika ianya maksiat maka tidak ada taat seperti mana yang dinyatakan dalam hadis-hadis yang lain (Sharah Sahih Muslim, 12/224)

Perintah seorang pemerintah itu dapat dibahagikan kepada 3 jenis:

1. Apa yang Allah dan RasulNya perintahkan seperti solat berjemaah, menutup aurat. Hukumnya Wajib ikut.

2. Apa yang Allah dan RasulNya larang seperti dedahkan aurat, isbal pakaian. Hukumnya Haram taat.

3. Apa yang tiada nas syarak sama ada suruhan atau tegahan bahkan ianya adalah atas maslahah dan mafsadah seperti peraturan-peraturan jalan raya. Hukumnya Wajib taat.

(Risalah Taat Wulatil Umur(himpunan fatwa Ibn Baz & Ibn Usaimin berkenaan Taat pemerintah) edaran kerajaan Arab Saudi)


Walaupun haram mentaati perintah maksiat itu namun Haram juga memberontak kepada pemerintah dan memeranginya selama mana dia tidak menjadi kafir. 


Daripada Ummu Salamah rh bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Sesungguhnya akan memerintah kamu nanti pemerintah-pemerintah, maka (ada perbuatan mereka) yang kamu setujui dan ada yang kamu ingkar, maka sesiapa yang membenci (maksiat yang mereka lakukan) dia telah terlepas (daripada azab), sesiapa yang mengingkarinya dia selamat, tetapi sesiapa yang reda dan mengikut (maka dia termasuk orang yang bersubahat)". Mereka (sahabat) berkata: Apa tidak patutkah kami memerangi mereka (pemerintah) ? Jawab baginda : Tidak boleh selagi mereka bersolat. (Hadis Muslim, Abu Daud, Al Tarmizi dan lafaz pada Muslim)

Kedua : Al-Nusrah (Pertolongan)

Wajib membantu pemerintah dalam perkara makruf dan mencegah mungkar. Jika pemerintah menyeru kepada jihad, maka Wajib menyahut seruan beliau.

Sabda Nabi s.a.w :

Sesungguhnya imam itu adalah perisai diperangi dibelakangnya dan dijadikan perlindungan, maka jika dia (Imam) menyuruh dengan Taqwa kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil maka ianya merupakan pahala baginya dan jika dia menyuruh dengan sebaliknya maka ia menjadi dosa atasnya ( Bukhari dan Muslim )

Wednesday, June 22, 2011

Touching song

Here is a song which makes me cry. It was sang by a 12 year old mongolian kid. He will sing this song when he miss his mother. somehow this song do make me sad and also make me miss my father too.
Thursday, June 2, 2011

Sedikit pendapat mengenai kursus pra perkahwinan

Salam kepada semua,

Di sini ingin saya mencadangkan sesuatu yang mungkin sesetengah pihak rasa tidak perlu ataupun menyusahkan dan mungkin sesetengah pihak rasa perlu.

Saya rasa kebanyakan orang telah mengetahui bahawa statistik kes cerai di antara muslim adalah sangat tinggi dan membimbangkan. sebab itu salah satu inisiatif yang diambil oleh PAS adalah memberi pakej percutian kepada pasangan yang hendak bercerai. Bagi saya ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik. Akan tetapi, saya berpendapat inisiatif tersebut tidak menyelesaikan punca masalah. Kebanyakan pasangan yang hendak cerai akan melaluikan kaunseling untuk menyelamatkan perkahwinan tersebut. Bagi pendapat saya, punca masalah sesebuah perkahwinan adalah sebab ilmu dan akidah kedua-dua pasangan tersebut.

Maka langkah pencegahan sepatutnya diambil sebelum perkahwinan iaitu kursus pra perkahwinan. Setahu saya kebanayakan kursus pra perkahwinan adalah dalam tempoh 2 ataupun 3 hari. Soalan saya ialah: Adakah kursus 3 hari cukup untuk menyediakan sesebuah pasangan untuk alam perkahwinan?

Oleh itu, saya mencadangkan supaya kursus pra perkahwinan dibuat sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan ataupun lebih. Sebabnya adalah seperti berikut :

1. Sekiranya sesebuah pasangan yang sememangnya tidak menitikberatkan agama, kursus pra perkahwinan yang sebenarnya adalah langkah terakhir untuk memantapkan akidah mereka dan juga melahirkan generasi muslim yang baik sebelum mereka ada zuriat. Sebab akidah seseorang anak adalah bergantung kepada kedua ibubapanya.

2. Kursus selama 3 hingga 4 bulan dapat mengajar dengan lebih mendalam untuk setiap topik yang hendak disampaikan.

Manakala untuk cadangan topik adalah seperti berikut:

1. Pemantapan akidah

2. Kelas Iqra untuk yang tidak tahu baca Quran dan Kelas tajwid untuk yang tidak bagus dalam tajwid.

3. Tanggungjawab seorang suami dan isteri

Kursus ini boleh dikecualikan untuk sesetengah orang yang sememangnya mengamalkan Islam dengan baik. Akan tetapi biarlah ia melalui ujian untuk menentukan samada orang tersebut mempunyai ilmu yang cukup bagi membimbing sesebuah keluarga.

Kursus ini juga tidak semestinya dijalankan serentak, ia boleh diadakan setiap Sabtu dan Ahad. Ini adalah untuk memudahkan orang yang bekerja bagi hadir untuk kursus ini. Daripada situlah sebenarnya kursus tersebut tidak memerlukan kos dan tenaga pengajar boleh diambil dari tenaga pengajar masjid ataupun surau yang sememangnya pakar dalam bidang tersebut.

Mungkin sesetengah orang akan cakap bahawa kursus ini menyusahkan. Akan tetapi fikirlah, sekiranya kita tidak mampu memikul tanggungjawab untuk belajar agama untuk 3 hingga 4 bulan, adakah kita mampu untuk memikul tanggungjawab dalam perkahwinan ?

Akhir sekali, sekiranya ada cadangan boleh cadangkan , sesungguhnya saya tidaklah sempurna dan sentiasa memerlukan teguran.