Sunday, June 26, 2011

Tugas & Sikap Rakyat terhadap pemerintah muslim menurut manhaj Salafi

Ada dua tanggungjawab terhadap pemimpin yang perlu ditunaikan oleh rakyat.

Pertama : Taat. 

Perintah mentaati pemerintah amat jelas dalam Al Quran dan Hadis-Hadis yang sahih.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.  (An Nisaa : 59)

Sabda Nabi s.a.w :

Maksudnya : "Wajib atas kamu dengar dan taat dalam keadaan susah dan senang, rela dan terpaksa dan dalam keadaan yang merugikan kamu" (Muslim)

Kata Imam al Nawawi:

Maksudnya: Berkata para Ulama: Maknanya adalah WAJIB mentaati pemerintah dalam perkara yang sukar dan dibenci jiwa dan selainnya selama mana ianya bukan maksiat jika ianya maksiat maka tidak ada taat seperti mana yang dinyatakan dalam hadis-hadis yang lain (Sharah Sahih Muslim, 12/224)

Perintah seorang pemerintah itu dapat dibahagikan kepada 3 jenis:

1. Apa yang Allah dan RasulNya perintahkan seperti solat berjemaah, menutup aurat. Hukumnya Wajib ikut.

2. Apa yang Allah dan RasulNya larang seperti dedahkan aurat, isbal pakaian. Hukumnya Haram taat.

3. Apa yang tiada nas syarak sama ada suruhan atau tegahan bahkan ianya adalah atas maslahah dan mafsadah seperti peraturan-peraturan jalan raya. Hukumnya Wajib taat.

(Risalah Taat Wulatil Umur(himpunan fatwa Ibn Baz & Ibn Usaimin berkenaan Taat pemerintah) edaran kerajaan Arab Saudi)


Walaupun haram mentaati perintah maksiat itu namun Haram juga memberontak kepada pemerintah dan memeranginya selama mana dia tidak menjadi kafir. 


Daripada Ummu Salamah rh bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Sesungguhnya akan memerintah kamu nanti pemerintah-pemerintah, maka (ada perbuatan mereka) yang kamu setujui dan ada yang kamu ingkar, maka sesiapa yang membenci (maksiat yang mereka lakukan) dia telah terlepas (daripada azab), sesiapa yang mengingkarinya dia selamat, tetapi sesiapa yang reda dan mengikut (maka dia termasuk orang yang bersubahat)". Mereka (sahabat) berkata: Apa tidak patutkah kami memerangi mereka (pemerintah) ? Jawab baginda : Tidak boleh selagi mereka bersolat. (Hadis Muslim, Abu Daud, Al Tarmizi dan lafaz pada Muslim)

Kedua : Al-Nusrah (Pertolongan)

Wajib membantu pemerintah dalam perkara makruf dan mencegah mungkar. Jika pemerintah menyeru kepada jihad, maka Wajib menyahut seruan beliau.

Sabda Nabi s.a.w :

Sesungguhnya imam itu adalah perisai diperangi dibelakangnya dan dijadikan perlindungan, maka jika dia (Imam) menyuruh dengan Taqwa kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil maka ianya merupakan pahala baginya dan jika dia menyuruh dengan sebaliknya maka ia menjadi dosa atasnya ( Bukhari dan Muslim )

0 comments: